top of page

Het land van...

Het land van… is een foto-expositie over Utrechtse families met wortels over de hele wereld. Grootouders vertelden over hun komst naar de Domstad en gingen met hun kleinkinderen in gesprek over de familiegeschiedenis, een thuisgevoel, bicultureel opgroeien en die plekken in de stad die voor de grootouder en het kleinkind een bijzondere betekenis hebben.

Al 900 jaar komen er mensen naar Utrecht, en de stad groeit nog steeds. Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw is zij extra veranderd door nieuwe inwoners uit voormalig koloniën, door de komst van gastarbeiders en ook door mensen die hier kwamen voor een veilige plek, om te studeren of voor de liefde. Deze gezamenlijke geschiedenis is voor alle Utrechters relevant, en voor Utrechters met een migratiegeschiedenis in de familie zit er veel herkenning. 

 

Wat zijn de persoonlijke verhalen en ervaringen van de mensen uit deze diverse groepen? Hoe zijn deze families in de Domstad terecht gekomen en wat hebben ze allemaal meegemaakt? Waar voelen ze zich thuis en wat is hun binding met de stad? Hoe kijken de kleinkinderen naar hun familieverhaal? Hoe is het voor hen om op te groeien in een familie met wortels elders? En wat ‘maakt’ een echte Utrechtse familie? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deze generaties?  

 

Op zoek naar antwoorden op deze vragen, gingen Ebru Aydin en Saskia Derks op pad. Het resultaat is een fotoserie met verhalen van negen Utrechtse families met diverse roots. De foto’s en verhalen laten de verbinding zien tussen de grootouders en hun kleinkinderen, de oudere en de nieuwe generatie. Samen voeren zij een gesprek over thema’s als migratie, samen leven en thuisgevoel.  

Makers 

Fotografie: Ebru Aydin 

Teksten: Saskia Derks  

Vormgeving: Nora van der Lelij 

Huidige exposities

Februari 2023- Januari 2024: Stadskantoor gemeente Utrecht 

Vanaf februari 2023: Buurtcentrum De Dreef, Overvecht 

 

Ebru Aydin: 'Ik heb met veel liefde gewerkt aan de foto's van dit project. Het was heel mooi om diverse families te ontmoeten, hen te spreken en ook in beeld te morgen brengen.''

Saskia Derks: "Om zulke gesprekken te mogen voeren, met grootouders en hun kleinkinderen, daarvan leer ik superveel over het leven. Het is tijdreizen en wereldreizen in mijn eigen stad."

IMG_20200918_170823.jpg

We hebben deze fotoserie en verhalen op diverse plekken in Utrecht getoond. In maart 2022 hadden we een mooie opening in Bij Bosshardt in Kanaleneiland. We gingen daarna door naar het stadskantoor in het centrum. Vanaf mei 2022 was de fotoserie te zien in buurtcentrum Oase in Zuilen. Tijdens de openingsmomenten zijn we ook in gesprek gegaan met ons publiek over migratie & thuisgevoel, wat ook ontzettend waardevol was. Hieronder kun je een indruk krijgen van de expositie op de diverse locaties!

bottom of page